Hypotheken

Om de aanschaf van een woning te financieren, kunt u een hypotheek afsluiten. U leent dan geld van een financiële instelling. Uiteraard moet dit bedrag weer worden terugbetaald. Bovendien moet u rente betalen over de geleende som. Een hypotheek verschilt op een belangrijk punt van andere leningen. De rente is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Uw huis geldt als onderpand. De geldverstrekker heeft het “recht van hypotheek” op uw huis. Als u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen, kan het komen tot een gedwongen verkoop van uw woning. Van de opbrengst moet u eerst de hypotheekschuld afbetalen. Dit is het basisprincipe van alle hypotheekvormen.

Bereken uw hypotheek

Beperking van de hypotheekrenteaftrek

De mogelijkheden voor renteaftrek zijn in de loop der jaren steeds verder beperkt. Sinds 2013 is bij nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen nog maar aftrekbaar als het om een lening gaat die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dit is het geval bij de lineaire hypotheek en de annuïteiten hypotheek. De beperking van de hypotheekrenteaftrek in 2013 geldt alleen voor nieuwe hypotheken. Andere hypotheekvormen die vóór 2013 zijn afgesloten behouden de aftrekbaarheid.

btn-hypotheek

Bereken uw hypotheek

btn-verzekeren

Verzekeren

btn-krediet

Kredieten

btn-q

Stel een vraag

btn-offerte

Offerte aanvragen

btn-afspraak

Maak een afspraak

Hypotheekvormen

Er zijn verschillende hypotheekvormen. Het onderscheid zit ondermeer in de manier waarop het leenbedrag wordt terugbetaald. Bij de hypotheken waarbij u gedurende de looptijd stukje bij beetje aflost, heeft u recht op hypotheekrenteaftrek. Dit zijn:

Er zijn ook hypotheken waarbij het leenbedrag aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost. Deze hypotheken zijn gekoppeld aan een kapitaalverzekering of aan een bankspaarproduct. Bij hypotheken van deze vorm die vóór 2013 zijn afgesloten, behoudt u recht op hypotheekrenteaftrek. Bij nieuwe hypotheken in deze vorm is er geen recht op hypotheekrenteaftrek. Sinds 2013 worden deze hypotheken daarom niet meer aangeboden. Voorbeelden zijn:

Ten slotte is er de Aflossingsvrije hypotheek. Hierin zijn geen afspraken over de aflossing opgenomen. In de praktijk wordt de hypotheekschuld uiteindelijk betaald uit eigen middelen of wanneer u uw huis verkoopt. U kunt niet het hele bedrag voor uw woning aflossingsvrij financieren. Een bestaande aflossingsvrije hypotheek is vrijwel altijd gecombineerd met een hypotheek waarbij u aflost, bijvoorbeeld met een spaarhypotheek. Ook bij deze hypotheek is er alleen recht op hypotheekrenteaftrek als deze vóór 2013 is afgesloten.