0%
 • slider-600-marije
  Marije Jansema
  Erkend financieel adviseur
  100%
  Aandacht

Echtscheiding en hypotheek

Hypotheekservice-8442
Wat betekent dit nu precies?
In het geval van echtscheiding en hypotheek op uw eigen woning zijn er erg veel factoren die een rol spelen. We zullen de meest gangbare hieronder voor u uiteenzetten. Wij snappen dat geen situatie gelijk is en de hieronder genoemde voorbeelden slechts een beperkte weergave van een situatie geven. Heeft u dus vragen en komt u liever persoonlijk in gesprek, neem dan contact met ons op. Uiteraard kunt u hierbij rekenen op 100% vertrouwen en aandacht voor uw situatie.

Uitkopen of verkopen?

AOf_202201113_Hypotheekservice_Chantal-0717
Wanneer de woning op naam staat van 1 persoon dan hoeft deze niet te worden verdeeld. De eigenaar van de woning kan in dit geval in het huis blijven wonen. Wanneer u echter in gemeenschap van goederen getrouwd bent dan wordt u automatisch voor de helft eigenaar van elkaars schulden en bezittingen. Bij een scheiding zal de woning in dit geval verdeeld moeten worden, ook wanneer deze op 1 naam staat. Indien u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden dan zijn er 2 zaken van belang:

 • zijn de huwelijkse voorwaarden jaarlijks verlengd?
 • is er ieder jaar sprake geweest van een verrekening in het inkomen van beide partners?

Indien u deze 2 vragen niet met een volmondige Ja kunt beantwoorden is de kans groot dat er sprake is van “Meedelen”.
 • Erkend Hypothecair Planner
 • Beste Hypotheekkantoor
 • Beste Hypotheekkantoor 2013 en 2014
 • Beste Hypotheekkantoor 2015
 • Erkend Hypotheek adviseur

Verandering van hypotheeknormen

Erwin-klein
Hierbij dient er onderscheidt te worden gemaakt in 2 verschillende situaties. Namelijk een hypotheek die is afgesloten voor 2013 of daarna. Zo kon er bij hypotheken van voor 2013 in sommige gevallen tot wel 130% van de waarde gefinancierd worden. In 2017 mag een maximale hypotheek 101% van de waarde van de woning bedragen en in 2018 maximaal 100%. De oude hypotheekvorm kan in geval van echtscheiding niet altijd worden voortgezet. Wanneer de huidige hypotheek bijvoorbeeld volledig aflossingsvrij is mag bij voortzetting op naam van 1 persoon, maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij gefinancierd worden. In de regel genomen geldt dat het hypotheekdeel dat u overneemt van uw ex, u annuïtair of lineair moet aflossen om de volledige hypotheekrenteaftrek te ontvangen.

Belangrijk om te weten hierbij is dat een hypotheekverstrekker bij scheiding mag afwijken van de huidige strikte hypotheekregels. Dit wordt ook wel de explain regeling genoemd. Bekijk voor meer informatie over de explain regeling de website van de AFM.

Scheiden met overwaarde op uw woning

Ietje-en-Marije-2122
Wanneer er sprake is van echtscheiding en overwaarde op uw woning dan krijgt u te maken met de bijleenregeling. De vrijgekomen overwaarde, ook wel eigenwoningreserve genoemd, moet binnen 3 jaar gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe woning. Wanneer dit niet gebeurt dan heeft u over dit deel geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Het deel van overwaarde wordt verrekend o.b.v. eigendomsverhouding van de woning.

Scheiden met restschuld op uw woning


Indien er sprake is van echtscheiding en hypotheek met onderwaarde op uw woning moet de restschuld onder u beiden worden verdeeld. Deze verdeling is overeenkomstig met de eigendomsverhouding van de woning. Wanneer 1 van u beiden blijft wonen in de woning en er na taxatie sprake is van onderwaarde, dan vergoedt de vertrekkende partner naar rato zijn of haar aandeel in de woning en onderwaarde. In het geval van NHG gelden andere regels. Neem voor vragen hierover contact met ons op.

Wij hopen hiermee de belangrijkste punten voor u uiteen te hebben gezet. Zoals aangegeven is geen situatie gelijk en dient er altijd goed gekeken te worden naar uw belang en persoonlijke situatie. Een objectieve kijk op de zaak brengt vaak verheldering met zich mee. Wilt u graag persoonlijk advies over echtscheiding en hypotheek en een afspraak maken met één van onze adviseurs? Vult u dan het formulier in.
Call us Email us