beoordeling hypotheekservice via adviekeuze.nl
Volg ons op linkedin Volg ons op facebook Volg ons via twitter

Donderdag 24 januari

Belastingtarieven 2013

Voor 2013 ziet het schijven- en tarievenstelsel er als volgt uit:

Belastingtarieven inkomen uit werk en woning - Box1

Jonger dan de AOW leeftijd*:

Inkomen Belastingtarief Volksverzekeringen Totaal
tot €19.645 5,85% 31,15% 37%
19.645 - 33.363 10,85% 31,15% 42%
33.363 - 55.991 42% - 42%
meer dan 55.991 52% - 52%

 

AOW-leeftijd en ouder: 

Inkomen Belastingtarief Volksverzekeringen Totaal
tot €19.645 5,85% 13,25% 19,1%
19.645 - 33.555** 10,85% 13,25% 24,1%
33.555**- 55.991 42% - 42%
meer dan 55.991 52% - 52%

* In 2013 wordt de pensioenleeftijd waarop iemand recht heeft op AOW verhoogd van 65 jaar naar 65 jaar en 1 maand. Die leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd.

** Dit bedrag geldt voor personen die voor 1946 zijn geboren. Voor wie in 1946 geboren is, zijn de bedragen van de tweede en derde belastingschijf gelijk aan die van mensen onder de AOW-leeftijd (met daaraan gekoppeld de percentages voor de mensen die ouder dan de AOW-leeftijd zijn).

Belastingtarieven box 2 en box 3 zijn niet gewijzigd.
De belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bedraagt 25%.

De belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30% over een forfaitair rendement van 4% van het netto vermogen op de peildatum van 1 januari 2013. In de praktijk betaalt u dus 1,2% belasting over uw vermogen boven de vrijstelling. Het heffingvrij vermogen voor 2013 bedraagt € 21.139 en voor fiscaal partners het dubbele.

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting: €2.001; AOW-leeftijd en ouder: € 1.034
Maximale arbeidskorting: €1.723 (lagere inkomens), €550 (hogere inkomens)
Inkomensafhankelijke combinatiekorting: €2.133; AOW-leeftijd en ouder € 1.101
Ouderenkorting: €1.032, bij een inkomen boven € 35.450: €150

Vrijstellingen KEW, BEW en SEW

Per 1 januari 2013 vervalt de vrijstelling voor nieuw afgesloten kapitaalverzekering eigen woning, de beleggingsrekening eigen woning en de spaarrekening eigen woning. Voor bestaande gevallen blijft het fiscale regime voor deze producten intact. Ze kunnen alleen niet meer worden verhoogd.
De vrijstelling voor bestaande KEW, BEW en SEW in 2013:
€ 35.700 bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling;
€ 157.000 bij 20 jaar of meer premiebetaling. De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 157.000 per belastingplichtige gedurende zijn leven.

Vrijstellingen schenkbelasting 2013
Schenkingen van ouders aan kinderen:

• Per kalenderjaar : €5.141
• Eenmalig voor kinderen tussen 18 en 35 jaar € 24.676
• Als de schenking gebruikt wordt voor aankoop eigen woning of voor studie wordt de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig verhoogd tot € 51.407

Schenkingen aan overige verkrijgers zijn in 2013 vrijgesteld tot €2.057

Partners, kinderen, Kleinkinderen, Overige verkrijgers

€0 - €118.254 10% 18% 30%
€118.254,- hoger 20% 36%  40%

Tarieven schenk- en erfbelasting 2013:

Partners kinderen Kleinkinderen Overige verkrijgers
€0 - €118.254 10% 18% 30%
€118.254 – hoger 20% 36% 40%

 


Toon ouder nieuws

klusemmer

Nieuws / Actueel


Erkend Hypothecair plannerIndepender prijs voor beste hypotheekkantoor 2012 regio GroningenIndepender prijs voor beste hypotheekkantoor 2013 regio GroningenIndepender prijs voor beste hypotheekkantoor 2015 regio GroningenErkend Hypotheek Adviseur