Meer uitzendkrachten kunnen nu een perspectiefverklaring krijgen

Voortaan kunnen alle flexwerkers een perspectiefverklaring aanvragen. Met deze verklaring op zak, kunnen uitzendkrachten en gedetacheerden een hypotheek afsluiten.

Meer flexwerkers in aanmerking voor een hypotheek
De arbeidsmarkt wordt meer en meer flexibel. De toename van het aantal ZZP-ers en flexwerkers, dwingt ook banken om hun verstrekkingsnormen voor de hypotheek aan te passen. Dit gaat stapsgewijs de goede kant op.

Twee jaar geleden is de Perspectiefverklaring geïntroduceerd. Met deze verklaring op zak, kunnen uitzendkrachten en gedetacheerden een hypotheek afsluiten. In het begin konden alleen gecertificeerde uitzend- en detacheringsbureaus een perspectiefverklaring afgeven. Vanaf nu is de verklaring voor alle flexwerkers beschikbaar.