Gemeenschap_van_goederen

De beperkte gemeenschap van goederen wordt in de nabije toekomst de nieuwe standaard in plaats van de algehele gemeenschap van goederen. Hierdoor blijft het vóór het huwelijk opgebouwde vermogen van partners gescheiden en vallen erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap. Dit is het resultaat van het wetsvoorstel dat op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer is goedgekeurd. De officiële ingangsdatum van deze nieuwe wet is waarschijnlijk 1 januari 2018.

De bedoeling van de nieuwe wet is de modernisering van het huwelijksvermogensrecht. Dat iedere echtgenoot zijn of haar privévermogen (of schuld) behoudt, past beter in onze huidige samenleving waarin financiële onafhankelijkheid steeds belangrijker wordt. De nieuwe wet (ingangsdatum is nog niet bekend) zal alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken, waarin de aanstaande huwelijks-partners vooraf niets afspreken. Al het vermogen en de schulden die de partners al hadden voor het sluiten van het huwelijk, blijft ook na het huwelijk privévermogen- of schuld. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens huwelijk, zal behoren tot de huwelijksgemeenschap (beperkte gemeenschap van goederen). De echtgenoten kunnen er wel via huwelijkse voorwaarden voor zorgen dat dit vermogen van hen gezamenlijk is.

Dit geldt uiteraard niet voor erfenissen en schenkingen met een zogenaamde uitsluitingsclausule. Deze clausule zorgt ervoor dat alles wat men krijgt als erfenis of schenking privévermogen blijft.