Veel mensen denken dat bij een nieuwbouwwoning extra leenruimte voor EBV niet mogelijk is. Dat is een misverstand.

Deze gedachtegang wordt veroorzaakt doordat nieuwbouwwoningen al energiezuinig zijn. Een nieuwbouwwoning heeft, conform het bouwbesluit 2015, al een minimale EPC-waarde van 0,4.
Maar wat als je deze nieuwbouwwoning nog energiezuiniger wil maken? Ook dat kan met NHG! Ook voor nieuwbouwwoningen geldt de hogere kostengrens van € 307.400 onder de voorwaarde dat het meerdere volledig wordt besteed aan het treffen van EBV.

Uitgangspunt is het bedrag van de koop-/aannemingsovereenkomst. Dit bedrag mag niet meer bedragen dan € 290.000. Daar bovenop mag dus een meerwerklijst of een specificatie van de klant worden overgelegd waaruit de EBV blijken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere uitbreiding van het standaardaantal zonnepanelen of meerwerk zodat het een Nul op de Meter-woning wordt. De koop-/aannemingssom plus de EBV mag niet meer bedragen dan € 307.400.