De hypotheek rente aftrek wordt versneld afgebouwd. Vanaf volgend jaar daalt de maximale renteaftrek elk jaar met 3% tot deze in 2023 nog 37,05% is. Met de versnelde afbouw onder Rutte 3 zit de hypotheekrenteaftrek 19 jaar eerder op de genoemde ondergrens dan in de plannen van het vorige kabinet.

Het Kabinet compenseert de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek (deels) met een verlaging van het Eigenwoningforfait (EWF). De bijtelling voor het bezit van een eigen woning wordt stapsgewijs verlaagd van 0,65% in 2019 naar 0,45% in 2023