Veel huiseigenaren ontvangen binnenkort de nieuwe woningwaardering die de gemeente heeft opgesteld inclusief de aanslag voor gemeentelijke woonlasten. Dit jaar is de WOZ-waarde waarschijnlijk een stuk hoger dan vorig jaar en dat kan woningeigenaren voordeel opleveren.

De geactualiseerde WOZ-bepaling is hét moment om te bekijken of de risico-opslag op de rente omlaag kan.

Het gaat daarbij om een renteopslag voor het risico dat het onderpand minder waard wordt dan het uitstaande hypotheekbedrag. Een risico-opslag zit doorgaans op alle woningen zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit jaar is de gemiddelde WOZ-waarde met 7 procent gestegen. Het meetpunt is januari 2020, de waardes lopen dus altijd een jaar achter.

Veel hypotheekverstrekkers lopen er ook niet mee te koop en vragen hun klanten om zelf contact op te nemen als ze denken dat ze recht hebben op een lager rentepercentage.

Hypotheek rente lager